събота, юли 2, 2022

Комисията за финансов надзор предупреди „Хилд България“, че нарушава закона

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди „Хилд България“ ЕООД и „ХИЛД Асет България“ ЕАД, че нарушават Кодекса за застраховането. От комисията смятат, че се поема и застрахователен риск, свързан с пожизненото изплащане на периодични суми, без да са спазени изискванията.

С писмо Комисията за финансов надзор е информирала двете дружества, че „дейността по предоставяне на услуга за изплащане на пожизнени месечни плащания на физически лица срещу предварително прехвърляне на недвижим имот, в частта си по предоставяне на споменатите пожизнени плащания, разкрива характеристиките на дейност по предлагане на застраховка за пенсия или рента по смисъла на т. 1, от раздел І на приложение № 1 от Кодекса за застраховането“.

Предлагането на застраховка за пенсия или рента обаче може да бъде осъществявано само от предприятия, получили лиценз за извършване на дейност по животозастраховане.

Лицензирането и осъществяването на надзор върху дейността на застрахователите е възприето в законодателството на България и Европейския съюз поради необходимостта от защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги. Целта е да бъде гарантирана в максимална степен способността на застрахователите да обслужват задълженията си към застрахованите лица.

За да бъде гарантирана финансовата способност на животозастрахователя да изпълнява своите задължения по застрахователното правоотношение, Директива 2002/83/ЕО за животозастраховането, съответно Кодексът за застраховането, изрично предвиждат изисквания към започването и извършването на дейност, включително изискване за минимален гаранционен капитал, в размер на 6 400 000 лв.

В допълнение към това животозастрахователите са задължени да:

– заделят технически резерви, които точно да отразяват размера на техните задължения към застрахованите лица;

– поддържат ликвидни и диверсифицирани активи за покритие на техническите резерви;

– поддържат собствен капитал, който да съответства на обема на тяхната дейност

– спазват определени високи стандарти по отношение на акционерите, органите на управление, организацията на дейността, вътрешния контрол и др.;

– съблюдават специални правила за защита на потребителите.

За сравнение, „Хилд България“ ЕООД е с регистриран капитал в размер на 50 000 лв., а „ХИЛД Асет България“ ЕАД в размер на 260 000 лв., но няма информация дали е изцяло внесен.

Финансовите продукти, предлагани от „Хилд България“ ЕООД и „ХИЛД Асет България“ ЕАД предвиждат предварително прехвърляне на недвижим имот като условие, срещу което се поема дългосрочно задължение за пожизнени плащания, чийто срок не е предварително известен.

По този начин се поема и покрива застрахователен риск, свързан с пожизненото изплащане на периодични суми, без да са спазени изискванията към извършването на този вид дейност, които имат за цел да гарантират финансова стабилност.

Комисията за финансов надзор смята, че „Хилд България“ действа незаконно, защото не гарантира сигурността на клиентите си. Списъкът с нарушения е дълъг: подобна дейност се води животозастраховане, за което българските дружества на „Хилд“ нямат лиценз, a  и изискваният от закона капитал от 6,4 млн. лева. „Хилд Асет“ е регистрирала само 260 хил. лева уставен капитал. Не отчислява и суми за технически резерви, както изискват българските и европейските закони. Прибира им жилищата неправомерно, каквато практика няма никъде по света. Няма никакви данни компанията да е свързана с „Мерил Линч“ и Дойче банк Лондон.

В същото време „Хилд Асет България“ ЕАД и „Хилд България“ ЕООД са се регистрирали по Търговския закон. Затова твърдят, че дори са надвнесли собствен капитал над изисквания от закона. Като дейност и двете дружества са записали покупки и продажби на собствени имоти – регистрирали са се като брокери на недвижима собственост.

За четири месеца – от февруари до май – „Хилд България“ е пререгистрирана още два пъти, а през юни е създаден „Хилд Асет България“.

Според КФН проблемът може да се разреши по два начина. Единият е дружеството, което сключва договорите с българските пенсионери, да изпълни необходимите предписания на Застрахователния кодекс на България и да кандидатства за лиценз за животозастраховател. Другият е да сключи договор с някой от българските застрахователи или да направи смесено дружество. В противен случай ще се стигне до трети вариант, който не се препоръчва нито от КФН, нито от клиентите на „Хилд“ – да се изтегли от страната.

Коментарите са затворени.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече