петък, декември 4, 2020

Парламентът избра членове на Висшия съдебен съвет

Без гласовете на опозиционните партии мнозинството на тройната коалиция избра 11 члена на Висшия съдебен съвет. Новите членове на ВСС бяха гласувани в пакет, с гласовете на 138 депутати. Десет бяха „против“, а трима се въздържаха. Всички от тях са предложени от коалицията БСП, НДСВ, ДПС. Опозиционните партии няма да имат представители във ВСС.

Новите 11 члена на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание са Анелия Мингова, Стойко Стоев, Георги Гатев, Елена Митова-Стоянова, Иван Димов, Костадинка Наумова, Мариана Дундова, Мая Кипринска, Петър Стоянов, Светла Данова, Стефан Петров. Проекторешението беше прието със 138 гласа “За”, 10 “против” и 3 “въздържал се”. То беше внесено от Михаил Миков (Коалиция за България), Минчо Спасов (НДСВ) и Лютви Местан (ДПС).

Народните представители не приеха искането на Филип Димитров (ОДС), подкрепено от Иван Костов (ДСБ), гласуването на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание да бъде поименно. Не бе прието и предложението на Атанас Атанасов от ДСБ, всеки от кандидатите да се яви в пленарната зала, за да могат да се запознаят депутатите с тях. Заради отказа на мнозинството депутатите на ДСБ напуснаха пленарната зала.

Със 17 гласа „за“, 23 „против“ и 113 „въздържал се“ депутатите на БСП, НДСВ и ДПС отхвърлиха предложението на Христо Кирчев (ОДС) за член на ВСС да бъде избран бившият конституционен съдия Маргарита Златарева. Мнозинството отхвърли и предложението на Ася Михайлова и Любен Дилов-син от ОДС, за член на ВСС да бъде избрана Ина Райчева-Цонева.

Други отхвърлени от мнозинството имена са на Анета Соколова, предложена от Стефан Софиянски (БНС) и на настоящия член на Върховния касационен съд Стефанка Стоянова-Балчева, предложена от ДСБ.

„Вместо Висш съдебен съвет начело на съдебната власт се избира Висш партиен съвет. Управляващите нямат никакви намерения да правят промени в съдебната власт, въпреки острата критика на Европейската комисия. България е сочена за пример като страна, в която правната система не е в ред”, коментира избора на новия ВСС депутатът от ДСБ Елиана Масева.

Избраните членове по предложение на НДСВ са: 

Анелия Мингова е председател на Парламентарната група на НДСВ в 40-то Народно събрание. През 1980 г. завършва специалност “Право” в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Специализира в Института “Макс Планк” в Германия. Избрана е за депутат в 39-oто Народно събрание. Председател е на Комисията по правни въпроси, член е на Комисията по земеделието и горите. На проведените на 25 юни 2005 г. парламентарни избори е избрана за депутат от 40-oто НС от листата на НДСВ за 15 МИР – Плевен.

Костадинка Наумова е съдия в Софийски градски съд – „Фирмено отделение“.

Стойко Стоев е работил в Националната следствена служба, в прокуратурата и от две години и половина е административен ръководител в Софийския военен съд.

Избраните членове по предложение на Коалиция за България са: 

Елена Митова-Стоянова е представител на адвокатурата. От 1988 г. до 2004 г. е била прокурор в тогавашната Главна прокуратура.

Марияна Дундова е адвокат. От 1997 г. е адвокат към Софийската адвокатска колегия. От 1992 г. до 1997 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура.

Мая Кипринска е директор на Окръжна следствена служба – Благоевград.

Петър Стоянов е председател на Варненския военен съд.

Светла Данова е съдия в Софийски градски съд.

Избраните членове по предложение на ДПС са: 

Георги Гатев е заместник-председател на Висшия адвокатски съвет в два последователни мандата. Той участва и в защитата на българските медици в Либия.

Иван Димов е съдия. Той е бил председател на Окръжния съд в Сливен от 2001 г. до 2004 г.

Стефан Петров е следовател в Национална следствена служба.

За Висшия съдебен съвет

Според промени в Закона за съдебната власт от 2007 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) става постоянно действащ орган. Той се състои от 25 членове. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове. Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет – от органите на съдебната власт.

Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране.

Член на ВСС не да може да бъде народен представител, кмет или общински съветник. Членовете на съвета не могат да заемат длъжност в държавни или общински органи, да упражняват търговска дейност или да са съдружници, управители на дружества. Те не могат да упражняват свободни професии или друга платена професионална дейност, както и да са членове на синдикални организации извън съдебната система. Член на ВСС да не може да членува в партии, организации с политически цели или в такива, които засягат независимостта му.

Мандатът на членовете на ВСС е пет годишен, като същите не могат да бъдат преизбирани за два последователни мантата. Към ВСС се създават постоянно действащи и временни комисии, които подпомагат неговата дейност. Висшият съдебен съвет се подпомага от администрация, която се ръководи от главен секретар.

Заседанията на ВСС се свикват от председателстващия най-малко един път в седмицата. Министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията му. В негово отсъствие същите се председателстват последователно от член по право на ВСС.

Заседанията на Висшия съдебен съвет (ВСС) са бъдат публични освен в случаите, когато се обсъждат документи по Закона за защита на класифицираната информация или предложения за налагане на дисциплинарно наказание. Решенията, взети на закрито заседание, ще се обявяват публично. Възнаграждението на изборен член на ВСС ще е равно на възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд.

Подобни публикации

Коментарите са затворени.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече