петък, юни 18, 2021

Какво включват услугите, свързани с превоза на ADR опасни товари

Превозът на опасни товари е силно регулирана дейност. Когато става дума за придвижването на подобни стоки в страните от Европейския съюз и още много държави, ние трябва да спазваме изискванията и инструкциите на един международен нормативен акт, наречен ADR.

Кои са опасните товари и как се класифицират? Какво можем да вършим без специални разрешителни и за кои дейности ще имаме нужда от одобрението на екоминистерството? Какво превозно средство да изберем като най-подходящо за съответния товар? На тези и още много въпроси ще се опитаме да си отговорим днес.

Какво е ADR?

ADR е официалното съкратено название на Европейската спогодба за международния шосеен превоз на опасни товари и извозване на опасни отпадъци . Тя очертава основните рамки на опасните стоки в ЕС и техния превоз по шосе. Сключена е в столицата на Австрия, Женева, в края на 50-те години на миналия век. България на свой ред я ратифицира в средата на 90-те години. Нейните разпоредби са транспонирани вече и в релевантните части на транспортното ни законодателство.

Кои стоки се числят към Спогодбата?

Спогодбата включва конкретни текстове за класифицирането на различните видове опасни стоки. Генералният принцип на групирането им се основава на техните специфични свойства.

В ADR са обособени следните класове:

– взривни материали, вещества и предмети

– газове

– запалими вещества – в течно агрегатно състояние

– запалими вещества – включително самоактивиращи се и десенсибилизирани експлозивни вещества в твърдо състояние

– вещества с характеристика на самозапалимост

– субстанции, отделящи запалим газ при съприкосновение с вода

– окислители

– органични прекиси

– токсични

– заразни

– радиоактивни

– други опасни субстанции, вещества, предмети

С какво превозно средство могат да се превозват ADR товари?

Тъй като ADR се занимава с правилното превозване на стока и товар по шосе, превозните средства, които попадат в клаузите на спогодбата, биват автомобили, съчленени ППС, ремаркета, а също и полуремаркета. В съдържанието на ADR е надлежно разписано как трябва те да са оборудвани и какъв тип средство за превоз се прилага за кой клас товар. Заложени са също така и задълженията на екипажа и превозната компания по отношение на опаковката на подобни товари.

За да превозваме определени ADR стоки с дадено ППС, то трябва да притежава съответното разрешително за целта. Всеки член на екипажа на возилото трябва да бъде облечен със светлоотразително облекло (жилетка), както и да е оборудван със защитно средство за очите.

Кой се занимава с документалното оформление?

По силата на спогодбата ADR превозвачът е натоварен с отговорността да осигури пълния комплект с необходимата документация към съответния опасен товар. Съдържанието на комплекта варира в зависимост от класификацията на стоката, начина й на опаковане, вида на транспортното средство.

Възможно ли е да пренасяме течно гориво, без да попадаме под отговорностите съгласно Спогодбата ADR?

Да. За да не попаднем под ADR обаче, максималният обем на неподвижно монтираните резервоари не трябва да надвишава 1500 л.

Бутилка газ пропан бутан за нуждите на домакинството, например, може да се превозва и с лично моторно превозно средство. За това нямаме нужда от никакви специални разрешителни. Важно е в такива случаи обаче да знаем, че не бива да местим бутилката по време на транспорта.

За да превозвате обаче метанол във варели, например, е необходимо да имате издадено свидетелство за основен курс по ADR, както и за цистерни. Това може да се направи, като положите успешно съответния изпит пред регулаторния орган, т.е. МОСВ. Разбира се, предварително трябва да отговаряте на изискванията, свързани със СУМПС и право на управление на превозно средство. Със същия основен курс ще имате правото да управлявате и ППС с контейнери за насипни товари, но без отделение за взривоопасни вещества. Водачите могат да се сертифицират за транспорт на опасни товари по ADR за срок от 5 години.

Ecoabonament е вашият надежден експерт в сферата на превоза на ADR товари, както и всички други теми в областта на европейското екологично законодателство.

Коментарите са затворени.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече