сряда, октомври 20, 2021

Строителите на Хемус причиняват екокатастрофа на река Вит (видеа)

Строителите на магистрала „Хемус“ причиняват истинска екокатастрофа с река Вит. За това алармираха от Риболовен клуб „Балканка“. Въдичарите заснеха видеа с куп безобразия при строителството на аутобана и ги публикуваха във фейсбук.

Строителите на участъка копаят баластра директно от коритото на река Вит и са превърнали терена в лунен пейзаж. Съвсем отделен въпрос е, че с речна баластра не могат да се изграждат насипи за магистрали. Освен това риболовците са се натъкнали на сеч на крайбрежна растителност, която е забранена от ПУРБ. Те припомнят, че има забрана за копане на баластра по бреговете на по-малко от 50 метра от речните корита и забрана за гола сеч на по-малко от 500 метра от повърхностните водни обекти, какъвто несъмнено е река Вит.

Според тях се извършва брутално нарушение на Закона за водите пред очите на Басейнова дирекция и РИОСВ Плевен. 

Риболовците съобщават и за меко казано странни действия на контролните органи след като подават сигнал до тях.

Участъкът между Боаза и връзката с път I-5 Русе – Велико Търново се изпълнява изцяло със средства от републиканския бюджет от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Трасето е с 15,24 километра дължина.

Ето и цялата публикация на Риболовен клуб „Балканка“:

Подробен разказ за случилото се на 14.11.2019 при наша проверка. Станахме свидетели на всичко, което олицетворява краха на държавата: като започнем от най-високо ниво и стигнем до най-обикновения редови гражданин, който отдавна е забравил какви са му приоритетите и смисъсла на своето съществуване. Всичко се случва на място, където минават хиляди хора всеки ден, но явно фирмите на #КОЙ? се ползват с протекция от най-горно ниво.

На 14.11.2019г. около 10:00 часа, при проверка на строежа на АМ Хемус, от моста над река Вит при Боаза установихме, че цялото корито на река Вит в близост до строежа на новата магистрала Хемус представлява лунен пейзаж, разоран от тежка строителна механизация и транспортна техника. Поне три багера копаеха речна баластра от терасата на река Вит над моста, по посока на Тетевен.

Един багер под моста в посока Торос лениво копаеше разкривка в алувиалните отложения на речната тераса, за да се открие баластрата. Ето, моля, да се запознаете със следното видео, за да видите:

В началото видеото показва багера след моста, а в края се виждат един от багерите и камионите над моста.

В следващото видео ще видите транспортираната речна баластра в посока на строежа на магистралата:

Прикачили сме и снимка на един от камионите, на които ясно се вижда фирмата, собственик на камиона.

След показаните констатации се обадихме на зеления телефон на БДДР и РИОСВ Плевен, като описахме ситуацията.

И от двете институции бяха така любезни да изпратят техни служители, които да осъществят контрол.

Неизвестно защо, обаче, около двайсет минути след подаване на сигнала до БДДР и РИОСВ Плевен, се появиха някакви хора с един джип, които се представиха за охрана на строежа, а цялата механизация започна да се изнася от речната тераса позорно, кой накъдето види. Ето едно видео за да се убедите:

Даже един камион гордо върна баластрата, която току що му бяха натоварили, призовавайки на помощ остатъците от достойнството си.

Извиняваме се, че не снимахме и самия процес, а само изтеглянето на техниката от бойното поле, но не ни стигна времето, защото докато поддготвяхме дрона, някой свири отбой на строителите и те достойно се изнесоха към магистралата си, първоначално малко наляво надясно, но после целенасочено.

И това нещо не могат да го хванат от Басейновата и от РИОСВ, а?

Ето и още едно видео, което показва как последният позакъснял булдозер се изнася с мръсна газ от терасата на реката, изчезва и се анихилира:

Коментирахме с охраната също така, че не се забелязват необходимите атрибути за обозначаване на строеж – например информационно табло, а и те любезно, но твърдо отказаха да дойдат с нас да снимаме заедно евентуалните нарушения.

След като техниката се изнесе, направихме още едно видео от същото място, с което можете да се запознаете от ТУК:

Мястото едно време представляваше приоритетно местообитание 91Е0* от мрежата Натура 2000, в рамките на ЗЗ Български извор, но и това е малък проблем.

Към 12:00 часа ние изпратихме сигнал и на тел.112, като описахме ситуацията.

Стана така, че към 12:30 часа дойдоха от РИОСВ Плевен и от БДДР, както и от МВР Български извор, само за да видят, че вече няма никой в реката. Констатираха нарушенията, но извършителят остана неизвестен за тях.

По настояване на МВР събственоръчно описахме видяното от нас, докато се копаеше.

Впоследствие, с малко усилия убедихме РИОСВ Плевен и БДДР да дойдат с нас до с.Торос. Между моста над Вит при Боаза и бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, установихме отново пълно изсичане на местообитание 91Е0*, приоритетно за опазване в рамките на ЕС, както и разораване на речното легло. Ето видео, за да се убедите:

Също така, на това място коритото на реката е засипано с тънък слой подравнен инертен материал, неизвестно защо.

Единственото, което обаче представителите на БДДР и РИОСВ-Плевен повтаряха е, че нищо не могат да коментират, че не са запознати какво се случва, че никого не могат да хванат и забележете, че не искат да гледат, защото ние сме ги викнали на сигнал само при моста Боаза. Забавно стана, когато пожелахме да оставим сигнал на зелен телефон и за участъка по-надолу, но служителката на РИОСВ ни заяви, че зеленият телефон се намира в джоба ѝ.

По-надолу, при бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, заедно със служителите на БДДР и РИОСВ установихме, че в реката под бента се изпускат не повече от 30 л/сек, но това е най-дребното нарушение за деня. Ето Ви видео:

Моля да забележите, че и тук имаше малко сеч на върби при сливането на р.Калник и Вит. Описаните дотук видения могат да бъдат потвърдени и от служителите на БДДР и РИОСВ, без тежката механизация, разбира се, понеже тя се изнесе с неподозирана скорост и синхронизирана съвършена организация, с което учуди и нас.

По-надолу по течението, над село Торос, ние вече сами установихме още сечи и копане на речното легло, обаче извършителите вече се бяха изнесли. Ето Ви видео:

Накрая на проверката ни се върнахме при моста на Боаза – на разклона за Тетевен. Там установихме незаконен риболов в река Вит посредством мрежени уреди, но не сме сигурни дали това нарушение се извършваше от строители на магистралата или от някой друг, въпреки че двама носеха нещо като униформи. Ето Ви видео и за този проблем:

И така – Нарушенията накратко:

1. С речна баластра не могат да се изграждат насипи за магистрали! И това става при осъществяван „зверски“ контрол от Консултант и Проектант, както и от Инвеститор, и ДНСК, нали така?

2. За да се копае по показания начин инертен материал е необходима концесия и заплащане на съответните такси, Само при положение че са преминали съответните процедури по ЗООС, ЗБР, ЗВ, промяна на предназначението на земята и т.н. и т.н. Ние засега не знаем дали има такава концесия, но доколкото знаем, подземните богатства, включително инертните материали, са изключителна държавна собственост, нали така? Тоест, това засега е потенциално нарушение, което сме помолили прокуратурата да провери, доколкото вероятно има защо гордите строители на магистрали у нас да бягат като попарени, за да не ги хванат.

3. За да се извършват показаните дейности е необходимо Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадено от БДДР! Въпреки изричното ни настояване при подаването на сигнала, служителите на БДДР не донесоха такова разрешително, тоест по никакъв начин нямаше как да се провери дали се спазват условията на разрешителното, ако евентуално то би съществувало. Във всеки случай – в регистъра на разрешителните за ползване на ПВО на БДДР не се откриват следи от разрешителното.

4. Извършва се брутално нарушение на условията в Решението на министъра на ОСВ, с което са одобрени докладите по ОВОС/ОСВ за АМ Хемус, налично в регистъра на МОСВ на тези процедури. Засега няма да изброяваме нарушенията, за да не утежняваме изложението.

5. Извършва се брутално нарушение на мерките от ПУРБ 2016-2021 на ДР, които също няма да изброяваме засега напълно. Само ще отбележим, че сечта на крайбрежна растителност е забранена от ПУРБ, че има забрана за копане на баластра по бреговете на по-малко от 50 метра от речните корита и забрана за гола сеч на по-малко от 500 метра от повърхностните водни обекти, какъвто несъмнено е река Вит.

6. Друг интересен въпрос, ако няма концесия, е – дали инвеститорът не заплаща за баластрата от реката като за насип от съответните фракции трошен камък?

7. Извършва се и брутално нарушение на Закона за водите пред очите на БДДР и се извършва брутално нарушение на ЗБР и ЗООС пред очите на РИОСВ Плевен!

По повод точка 7. уточняваме, че в края на миналата седмица изпратихме сигнал до БДДР и ни беше отговорено, че са отишли на проверка и са видяли нарушенията, Обаче и Тогава Пак Нямало Извършител, което отдавна не учудва никого, най-малко нас!

Най-интересното стана накрая, разбира се. Докато снимахме бракониерския набег в реката, се появи нова патрулна кола на МВР и се опита да ни глоби за неправилно спиране покрай пътя? След приятелски разговор с полицаите, които са наши братя рибарчета, те откриха известна необоснованост на вижданията си относно прилагането на ЗДП и правилника към него, и ни се размина глобата, въпреки че ние настояхме да ни глобят, ако открият защо.

ОБАЧЕ, те също така неуверено споделиха, че са дошли ЗА НАС по сигнал, че някакъв съмнителен джип обикалял района? Тоест, на всичките показани нарушения, за държавните органи единствените съмнителни в цялата работа, Се Оказахме Ние ли, а? Браво на всички Вас!

Не че ние не сме си едни съмнителни типове, де, поне от гледна точка на държавните органи.

Източник: Offnews.bg

Подобни публикации

Коментарите са затворени.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече